پمفلت های آموزشی 

 

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
آلزایمرمدیر سایت 1402/04/14269/31 KBDownload
هالوپریدولمدیر سایت 1402/04/14354/75 KBDownload
مراقبت های پس از ترخیصمدیر سایت 1402/04/141/18 MBDownload
لیتیوممدیر سایت 1402/04/14751/40 KBDownload
فوبیا یا ترس مرضیمدیر سایت 1402/04/14282/03 KBDownload
فشار خونمدیر سایت 1402/04/145/54 MBDownload
باورهای نادرست استفاده از دارومدیر سایت 1402/04/14276/36 KBDownload
انچه باید در مورد پرخاشگری بدانیممدیر سایت 1402/04/14453/51 KBDownload
الکتروشوک درمانیمدیر سایت 1402/04/14515/55 KBDownload
وابستگی به موادمدیر سایت 1402/04/14432/31 KBDownload
افسردگیمدیر سایت 1402/04/14508/31 KBDownload
اسکیزوافکتیومدیر سایت 1402/04/14443/63 KBDownload
اختلالات خواب و بیداری مدیر سایت 1402/04/14257/54 KBDownload
اختلالات اظطرابی مدیر سایت 1402/04/14339/21 KBDownload
اختلال شخصیت مدیر سایت 1402/04/14321/47 KBDownload
اختلال سایکوتیکمدیر سایت 1402/04/14336/47 KBDownload
اختلال دو قطبی مدیر سایت 1402/04/14495/24 KBDownload
اختلال استرس مدیر سایت 1402/04/14276/50 KBDownload
آموزش ترک سیگارمدیر سایت 1402/04/14457/27 KBDownload
اسکیزوفرنیمدیر سایت 1402/04/14404/65 KBDownload
کاربامازپینمدیر سایت 1402/04/14267/38 KBDownload

افسردگی

اختلالات خواب و بیداری

اختلال دو قطبی

اختلال سایکوتیک

اختلال شخصیت

اختلال اضطرابی

آموزش ترک سیگار

فشار خون

پرخاشگری

هالوپریدول

وابستگی به مواد

مراقبت پس از ترخیص

لیتیوم

فوبیا یا ترس مرضی

کاربامازپین

آلزایمر

اسکیزوافکتیو

الکتروشوک درمانی

باورهای نادرست استفاده از دارو

اسکیزوفرنی

تمام پمفلت ها